enova-logo

Vrijblijvend advies of offerte op maat? sales@enovasolar.be | +32 3 386 89 27

Premies

Ontdek welke premies er van toepassing zijn op de installatie van zonnepanelen.

Toch nog een vraag?

Wij staan je graag bij met raad en daad. Contacteer ons vrijblijvend. Zowel telefonisch als via mail.

+32 3 386 89 27

sales@enovasolar.be

Investeringspremie voor zonnepanelen vanaf 2021

Voor wie

De premie geldt enkel voor gebouwen
 • die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31 december 2013.
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend.
 • Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.

Voorwaarden

 • Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA.
 • De zonnepanelen moeten door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert) op het dak van een gebouw worden geplaatst.
 • De zonnepanelen mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.
 • De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.
 • Achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren (met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd)
 • De geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname (datum AREI-keuring) bij de netbeheerder aangemeld zijn.
 • De premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname (AREI-keuring) van de zonnepanelen ingediend is.

Bedrag premie

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
 • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro.
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.
Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen. Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft geen invloed op bovenstaande bedragen. De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

Hoe aanvragen

Voordat je de aanvraag kan doen van de premie moeten eerst enkele stappen gebeuren. De stappen die wij voor jullie doen zijn onderstreept.
 • Keuring
 • Zonnepanelen aanmelden bij Fluvius
 • Eindfactuur
 • Rescert nummer
Zoals je ziet doen wij alle stappen voor jullie zodat jullie enkel nog de aanvraag moeten doen. Na deze stappen en als je alle nodige documenten van ons ontvangen hebt kan je de aanvraag hier uitvoeren.

Retroactieve investeringspremie terugdraaiende teller

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Het arrest werd op 1 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering kwam op vrijdag 15 januari 2021 tot het akkoord dat er een retroactieve investeringspremie komt voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. In eerste instantie wordt gewerkt aan een snelle retroactieve investeringspremie voor gezinnen met zonnepanelen die al een digitale meter hebben. Zij zullen over enkele maanden hun retroactieve investeringspremie kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om deze retroactieve investeringspremie in het najaar van 2021 uit te betalen. De nodige regelgeving hiervoor wordt alvast voorbereid.

Eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter

De Vlaamse Regering wil dat een referentie-installatie een rendement van 5% op de investering behaalt. Concreet wil dit zeggen dat er werd gerekend of en welke retroactieve investeringspremie nodig is om een rendement van 5% op 15 jaar te halen. De eenmalige  retroactieve investeringspremie wordt niet voor elke specifieke individuele installatie afzonderlijk berekend, maar wordt op basis van een referentie-installatie bepaald. De retroactieve investeringspremie wordt berekend in functie van het geïnstalleerd piekvermogen (in kWp) van de zonnepanelen, volgens een vaste vergoeding (euro per kWp).  Een installatie van 8 kWp krijgt het dubbele van een installatie van 4 kWp (indien hetzelfde jaar van indienstname en jaar van plaatsing van de digitale meter). Het maximale bedrag is afgetopt op een piekvermogen van 10 kWp om overcompensatie te vermijden. Het werkelijke piekvermogen (kWp) moet aangetoond te worden, bijvoorbeeld op basis van uw installatiefactuur. De retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die in 2021 al beschikken over een digitale meter, vertrekt van deze eenheidsbedragen (in euro per kWp). Het eenheidsbedrag hangt af van het jaar van indienstname van de zonnepanelen en van het jaar waarin de vervanging van de klassieke Ferrarismeter door de digitale meter gebeurt: De retroactieve investeringspremie wordt vóór het einde van het jaar in één keer uitbetaald op de rekening van de eigenaar van de zonnepanelen, dit bedrag wordt niet gespreid over 15 jaar. Eigenaars van zonnepanelen die al beschikken over een digitale meter, zullen van Fluvius een bericht ontvangen met de nodige informatie om de retroactieve investeringspremie aan te vragen. Hierover zal later gecommuniceerd worden. Voor eigenaars van zonnepanelen die -al dan niet op aanvraag – in 2021 een digitale meter laten plaatsen, zijn dezelfde eenheidsbedragen van toepassing. U kan met deze simulatietool uw persoonlijke premiebijdrage berekenen.

Eigenaar van zonnepanelen met een klassieke Ferrarismeter

Ook eigenaars van zonnepanelen die vandaag nog over een klassieke Ferrarismeter beschikken, krijgen op het moment dat de installatie van de digitale meter uitgevoerd wordt, de mogelijkheid om een retroactieve investeringspremie aan te vragen en dit tot 31 december 2025. Het voorziene bedrag hangt af van het jaar van indienstname van de zonnepanelen én van het jaar waarin de vervanging van de klassieke Ferrarismeter door de digitale meter gebeurt. Het maximale bedrag is afgetopt op een piekvermogen van 10 kWp om overcompensatie te vermijden. Het werkelijke piekvermogen (kWp) moet aangetoond te worden, bijvoorbeeld op basis van uw installatiefactuur. Het prosumententarief valt automatisch weg onmiddellijk na de installatie van de digitale meter.
Overtuigd?
Overtuigd over de meerwaarde van zonnepanelen?

Contacteer ons. Vraag vrijblijvend een offerte of stel jouw vraag aan onze specialisten. We helpen je graag.